Obchodní jmění

ABC... | ABC - O

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je souhrn majetku obchodní společnosti, tj. majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných hodnot), které patří společnosti a slouží nebo jsou určeny k jejímu podnikání a závazků, které vznikly v souvislosti s podnikatelskou činností. Obchodní majetek snížený o závazky společnosti je čistým obchodním jměním.
nahoru