Délkové textilie

Cílem této kapitoly je seznámení se s názvoslovím délkových textilií, které jsou používány k výrobě tkanin.

Obecně je délková textilie textilní útvar, jehož jeden rozměr je řádově větší než dva zbývající rozměry, které jsou řádově souměřitelné. Tkaniny se vyrábí z různých délkových textilií odlišné konstrukce. K rozlišení těchto délkových textilií slouží následující názvosloví.

Základní pojmy délkových textilií, používaných pro tkaní:

  • Nit
  • hedvábí
  • monofil
  • multifil
  • pásek
  • kabílek
  • příze
  • efektní nit
  • skaná příze
  • objemová příze

Číslování jemnosti nití

Jak jemná bude tkanina záleží na jemnosti použitých nití osnovních i útkových. Cílem této části kapitoly poznat různá číslování jemností nití a naučit se převod čísla jemnosti z jednoho systému do druhého.

Jemnost nití je definována určitým vztahem mezi její hmotností m a příslušnou délkou l. Z tohoto vztahu rozlišujeme jemnost hmotnostní nebo délkovou. Hlavní jednotkou jemnosti je jednotka Tt (titr tex).

Kromě jednotky tex se používá i násobků a podílů této jednotky. Ktex (kilotex) se používá k znační jemnosti kabelů nebo přízových poloproduktů (prameny). Dtex (decitex) se používá pro značení jemnosti přírodního hedvábí, chemických vláken, monofilů, multifilů, kabílků nebo pásků.

Další používané jednotky jsou:

hmotnostní jednotka Td (titr denier)

délková jednotka čm (číslo metrické)

Převody jednotek jemností nití

Hledaná jemnost Známá jemnost
  Tt (tex) >čm (m.g-1) Td (den)
Tt (tex) - 103 čm-1 0,111 Td
čm (m.g-1) 103 Tt-1 - 9.103 Td-1
Td (den) 9 Tt 9.103 čm-1 -
příklad a test
V nabídce zahraniční firmy jsou uváděny nitě o jemnosti čm 25. Náš závod zpracovává jen nitě o jemnosti 40 tex. Jsou nabízené nitě pro závod vhodné?
Tt (tex) = ? Tt = 1000 : čm Tt = 1000 : 25 = 40 tex
K procvičení převeďte:
10 den na Tt (tex)
50 čm na Tt (tex)
16 dtex na čm
nahoru