Úvod

Milí studenti

Je to předmět, který je svou povahou vysoce praktický, a je zatížen poměrně velkým množstvím faktů, bez kterých nelze být zkušeným zbožíznalcem v oblasti textilu a nelze následně pochopit určenost, vlastnosti, chování a kvalitu textilního a oděvního výrobku. Ne všechna fakta, zejména některé tabulkové hodnoty, jsou k nastudování, ale poslouží jako materiál, který upotřebíte ve vaší praktické činnosti. Na konci jednotlivých kapitol jsou vysloveny kontrolní otázky, na kterých si ověříte vaše vědomosti.

V první části jsou důkladně popsány vlákenné suroviny, druhá část shrnuje komplexně vlastnosti jednotlivých skupin vláken, jejich délky a jemnosti, a poukazuje na zásady směsování, optimálně vyrobené příze a z ní plošné textilie. Třetí část, příze a nitě, jsou svým geometrickým charakterem řazeny mezi délkové textilie. Jsou vyráběny přádelnickou technologií, která vlákna definovaných délek přetváří postupně z rouna vyrobeného mykacím strojem v přásty a ty pak postupným protahováním, sdružováním a zakrucováním v příze. Ty jsou pak dalšími procesy, jako je družení a skaní, popř. efektní skaní, přecházejí v nitě. Nitě slouží jako základ pro výrobu plošných textilií, mezi které zahrnujeme tkaniny, pleteniny, popřípadě některé netkané textilie, kde nit slouží jako mechanický konstrukční prvek.

Předložený text má za účel seznámit studenty textilního marketingu a ostatních oborů, kde je přednášeno textilní zbožíznalství, s názvoslovnou terminologií - „co jak vypadá a jaké má použití“ - tedy princip, který by měl znát každý textilní zbožíznalec. Literatura, ze které bylo čerpáno je souhrnně uvedena na poslední straně tohoto textu. Místa pod čarou určena na poznámky.

Přeji Vám snadné studování z předloženého učebního textu, který byl sestaven z nejnovějších poznatků, zapamatování důležitých názvoslovných pojmů a vlastností, abyste se dobře orientovali v následných kapitolách textilního zbožíznalství.

Autor

nahoru