Spolupracovníci a autorský kolektiv

Spolupracovníky na našem projektu jsou odborníci i instituce nejen z oblasti vzdělávání, ale také z oblasti informačních technologií, technické normalizace apod.

Navázali jsme úzkou spolupráci se středními odbornými školami SPŠ textilní a VOŠ v Brně a se soukromou VOŠ GOODWIL - odborná škola zaměřená na zahraniční obchod a cestovní ruch, také spolupracujeme s Textilní fakultou Technické univerzity v Liberci, zvláště s katedrou hodnocení textilií.

Přehled všech autorů

 • Ing.Václav Krejčí - Ekonomické pojmy
 • Ing. Jiří Jelínek - Marketing
 • Ing. Miloš Toman - obchodní vyjednávání
 • PhDr. Jana Řeháková - jednání se spotřebitelem, komunikace
 • Ing.Rostislav Svoboda - Mezinárodní obchodní operace
 • Ing. Alena Votoupalová - Mezinárodní platební styk
 • Mgr. Jana Dreslerová, Ing. Iris Šimíková - Obchodní korespondence
 • Doc. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. - Vlákna, příze, nitě - Textilní zbožíznalství
 • Ing. Hana Pařilová - Tkaniny; Kůže, usně, kožešiny
 • Ing. Hana Štočková - Pleteniny
 • Ing. Blažena Musilová - Oděvní součásti a typy oděvů
 • Ing. Libuše Fouňová - Obchodní značky
 • Ing. Blanka Jelínková - Výrobkové značky
 • Ing. Lubor Tomeš - Technické předpisy
 • Ing. Lubomír Prokop - Technické předpisy
 • Ing. František Křivánek - Technologie předení
 • Ing. Věra Rozbořilová - Technologie tkaní
 • Ing. Jarmila Kalasová - Technologie pletení
 • Ing. Josef Grmolec - Zušlechťování textilií

Přehled spolupracujících institucí:

 • InternetRegion s.r.o.
 • VOŠ Goodwill Frýdek - Místek
 • SPŠ a VOŠ textilní Brno
 • FT TU Liberec, Katedra hodnocení textilií
 • DATAMAR Ostrava
 • Textilžurnál
 • TZÚ Brno
 • SOTEX Brno
 • Fa Rieter
nahoru