základy textilních technologií > zušlechťování textílilí > Úvod do problematiky zušlechťování textilií

Úvod do problematiky zušlechťování textilií

Zušlechťováním získávají omak, tepelně izolační vlastnosti, stálost tvaru a další vlastnosti.

Při zušlechťovacích (úpravnických) pracovních postupech se působí na textilní materiály a textilie chemickými a mechanickými vlivy za definovaných podmínek. Podle toho, jestli se na textilie působí chemicky nebo mechanicky, rozlišuje se chemická technologie zušlechťování a mechanická technologie zušlechťování. Při většině zušlechťovacích procesů se však užívají kombinace obou technologií. Úpravnické procesy probíhají v různém pracovním prostředí a podle toho se rozeznává mokrá a suchá úprava textilií. Suché úpravy většinou navazují na úpravy mokré.

Podle dosaženého účinku, vzhledu a požadovaného výsledku zušlechťování rozdělujeme úpravnické technologie následovně:

  • příprava textilních materiálů pro vlastní technologii zušlechťování,
  • předúprava,
  • vlastní úprava, např. barvení nebo tisk,
  • speciální a účelové úpravy,
  • konečné úpravy vzhledu povrchu a vlastností,
  • závěrečné práce potřebné pro prodej.

Jednotlivé ucelené technologie jsou ukončeny tzv. mezioperační kontrolou. Po veškerých mokrých procesech musí být zařazeno podle potřeby a podle druhu zušlechťovaných textilií odvodňování a sušení.

U mokrých úprav je velmi důležitá zušlechťovací lázeň - roztok určitých chemikálií, textilních pomocných prostředků (TPP) nebo barviv ve vodě, výjimečně i v organických rozpouštědlech.

Průběh zušlechťovacích procesů ovlivňují faktory jako složení lázně, délka lázně, teplota lázně, hodnota pH lázně, jakost vody.

Složení lázně -- představuje obsah jednotlivých chemikálií a TPP podle příslušné receptury v daném zušlechťovacím roztoku. Jejich množství můžeme vyjádřit v %, v gramech na litr nebo výjimečně i ve stupních Baumé (Bomé).

Délka lázně -- je to bezrozměrné číslo, které udává, v kolika litrech zušlechťovací lázně se zpracuje 1 kg textilního materiálu. Podle délky rozeznáváme lázně např.:

1 : 0,8 lázeň ultrakrátká (1 kg materiálu se zpracuje v 0,8 litru lázně),
1 : 1 až 7 lázeň krátká (1 kg materiálu se zpracuje v 1 až 7 litrech lázně)
1 : 8 až 15 lázeň střední
1 : 16 a více lázeň dlouhá.

Hodnota pH -- udává kyselost (pH 0 -- 6,99), neutralitu (pH 7) nebo alkalitu (pH 7,01 -- 14) zušlechťovací lázně.

nahoru