Cena pořizovací

ABC... | ABC - C

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením.
nahoru