Cena reprodukční

ABC... | ABC - C

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Používá se k ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Pro stanovení reprodukční ceny je důležitý odborný odhad, v případě majetkového vkladu je povinnost ocenění soudním znalcem.
nahoru