Cena tržní

ABC... | ABC - C

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je cena, která je výsledkem tržní směny, tedy odpovídá vyrovnanému vztahu mezi nabídkou a poptávkou po určitém druhu zboží nebo službě.
nahoru