Cena vnitropodniková

ABC... | ABC - C

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je způsob ocenění výkonu poskytovaného jedním vnitropodnikovým střediskem jinému středisku. Z hlediska jejího obsahu a cíle se zpravidla vymezuje jako nástroj odpovědnostního řízení, jehož hlavním posláním je koordinace vnitřních vztahů, které vedou k optimalizaci celopodnikových cílů.
nahoru