Inkaso

ABC... | ABC - I

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

vybírání peněžních částek za dodání výrobků, práce, výkony a služby a jiné splatné pohledávky. Inkaso si zajišťuje sám příjemce anebo jím pověřená osoba či instituce (peněžní ústav)
nahoru