Křivka nabídky

ABC... | ABC - K

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je vztah mezi množstvím statků, které firmy nabízejí při určité ceně. Je vyjadřována grafickým znázorněním v soustavě souřadnic, kde na horizontální ose je množství nabízeného statku a na vertikální ose cena statku.
nahoru