Kupní smlouva

ABC... | ABC - K

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je smlouva, na jejímž základě přechází vlastnické právo z prodávajícího na kupujícího za úplatu. Kupní smlouva je právně upravena jednak občanským zákoníkem, tak i obchodním zákoníkem. Kupní smlouva obsahuje vždy podstatné části, ke kterým patří určení smluvních stran, určení prodávaného zboží a kupní cena. Většinou prodávající a kupující sjednávají další podmínky, mezi které patří dodací lhůta , platební podmínka, dodací podmínka aj.
nahoru