Leasing

ABC... | ABC - L

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je způsob financování pořízení dlouhodobého majetku. K výhodám tohoto způsobu financování patří variabilnost a flexibilita leasingových smluv, možnost zahrnutí splátek do daňově uznatelných nákladů, snížení doby odpisování najatého majetku a časté doplňkové služby od leasingových společností. K nevýhodám patří navýšení ceny leasovaného majetku o provize a přirážky. Všeobecně je leasing chápán jako pronájem výrobních prostředků nebo předmětů dlouhodobé potřeby.
nahoru