Lhůty

ABC... | ABC - L

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

jsou časové úseky určené právem nebo právním úkonem, které jsou vymezeny svým počátkem a koncem.
nahoru