Lhůta splatnosti

ABC... | ABC - L

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je lhůta, do které musí být prostředky ve formě úvěru splaceny dlužníkem věřiteli v plné výši včetně úroku. Podle lhůty splatnosti se úvěry člení na krátkodobé (do jednoho roku), střednědobé (jeden až pět let) a dlouhodobé (nad pět let).
nahoru