Likvidace

ABC... | ABC - L

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

označuje odstranění určitého stavu. Likvidace obchodních společností je vypořádání jejich majetkových práv a povinností, pokud došlo k jejich zrušení a její obchodní jmění nepřechází na právního zástupce. Vstup do likvidace se zapisuje do Obchodního rejstříku včetně likvidátora. Do 30 dnů po skončení likvidace je likvidátor povinen podat návrh na výmaz z Obchodního rejstříku. Výmazem společnost zaniká.
nahoru