prostřih

ABC... | ABC - P

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

překročení stanovené normy spotřeby textilie na oděv při střihání - z nejrůznějších příčin: vady plošné textilie, nedostatečná odbornost příslušného pracovníka apod.
nahoru