protizáhyb

ABC... | ABC - P

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

je vytvořen dvěma protilehlými k záhyby, jejichž obě lícní přehnutí směřují k sobě. Může být otevřený i uzavřený. Uzavřený bývá na zadním, díle k oděvu.
nahoru