průhmat

ABC... | ABC - P

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

je lištou krytý otvor v předním dílu oděvu, sloužící u oděvu s rukávy k provléknutí ruky z vnější na vnitřní stranu oděvu, u pláštěnek z vnitřní strany na vnější.
nahoru