steh

ABC... | ABC - S

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

protažení nebo provázání nití od jednoho vpichu jehly k dalšímu, přičemž tento úkon se opakuje a nazývá se šití. Rozlišujeme viditelnou a neviditelnou část s., která je skryta v oděvním materiálu. Zásadně rozeznáváme: obnitkovací s., ruční s., řetízkový s., strojový s., vázaný s. apod.
nahoru