celulózové vlákno

ABC... | ABC - C

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

je vyrobeno z buničiny. Jeho vláknotvomá substance je tvořena regenerovanou celulózou nebo deriváty celulózy. Do skupiny c. v, z regenerované celulózy patří měďnatá v., která jsou vyrobena z celulózy rozpuštěné v amoniakálním roz toku hydroxidu mědhatého, dále viskózová v., vyrobená z xanthogenátu celulózy, rozpuštěného v roztoku hydroxidu sodného, a zmýdelněná acetátová v., vyrobená dloužením, acetátových v. zmýdelněných roztokem, hydroxidu sodného a octanu sodného. Ve skupině vláken derivátu celulózy jsou diacetátová v., vyrobená z acetátu celulózy, a triacetátová v., vyrobená z acetátu celulózy, který má zacetalyzováno nejméně 92 % hydroxylových skupin. C. v. jsou důležitou textilní surovinou a v polovině 20. stol. tvořila vysoký podíl výroby chemických v. V poslední době však byla předstižena výrobou syntetických v., která mají pro některé účely lepší vlastnosti.
nahoru