textilie

ABC... | ABC - T

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

souhrnný název pro textilní surovinu a z té vyrobený polotovar a výrobek. Za t. je považován i výrobek, který obsahuje i jinou než textilní surovinu, pokud vlastnosti textilního povrchu nebo fyzikálně technologické vlastnosti t. jsou podstatné pro použití výrobku a netextilní materiál má jen doplňující význam.
nahoru