vazný bod

ABC... | ABC - V

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

místo na tkanině, kde se kříží osnovní a útkové nitě. Rozeznáváme osnovní v. b., kdy osnovní nit je nad nití útkovou, útkový v. b., kdy útková nit je nad nití osnovní.
nahoru