flokoné

ABC... | ABC - F

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

vlnařská tkanina velké hmotnosti s měkkým omakem a vlasovým reliéfním chomáčkovitým, vločkovým povrchem, zakrývajícím vazbu a vytvořeným opakovaným pročesáváním volně ležících útku. Vyrábí se z mykané příze technikou dvojitých tkanin. Používá se na pánské zimníky a dámské pláště. Název je odvozen z franc. flacon - vločka. Často užívaný název Crombi je chráněná značka původního výrobce.
nahoru