kabel

ABC... | ABC - K

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

délková textilie o celkové jemnosti více než 10 ktex, tvoří ji soubor rovnoběžně uspořádaných nekonečných chemických vláken, která nemají zákrut či jiné vzájemné spojení. Zpracováním na trhacích a řezacích konvertorech v trhanec či řezanec jsou připraveny k dalšímu zpracování na přízi, v níž tvoří podíl 100 % nebo směs s dalšími předivy.
nahoru