pointilistický vzor

ABC... | ABC - P

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

v. tkaniny, vytvořený nejrůzněji seskupenými tečkovými motivy, které mohou být pravidelně rozloženy po celé ploše tkaniny, příp. jejich shluky vytvářejí různé obrazce. P. v. se uplatňuje v tiscích, ale také u vzorovaných tkanin, u nichž se tvoří pomocí různobarevných osnovních a útkových nití a vhodných vazeb.
nahoru