Logo Náš obchodník

Pro absolventy e-LTex je připraveno logo Náš obchodník, které mohou absolventi používat po dobu platnosti certifikátu. Logo tak upozorní na skutečnost, že jeho nositel má vědomosti z oblasti obchodu s textilem a oděvy, že je školen pro jednání se zákazníky a partnery a že také ví jaké jsou jeho závazky ke spotřebiteli.

nahoru