Náklady příštích období

ABC... | ABC - N

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je termín, který se vztahuje k časovému rozlišení nákladů. Jde o situaci, kdy se věcně a časově nekryjí uskutečněné výdaje s účetními náklady daného období. Do nákladů běžného období je pak zaúčtována poměrná část výdaje, zbylá část výdaje je v běžném období zaúčtována na přechodný účet aktiv.
nahoru