Barterová dohoda

ABC... | ABC - B

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

obchodní dohoda mezi vývozcem a dovozcem, která umožňuje výměnu zboží nebo služeb za zboží nebo služby přímo bez zprostředkování role peněz či jiných nástrojů mezinárodních financí. Výměna se nemusí provádět současně a není vyloučena ani účast třetích stran.
nahoru