Platební neschopnost

ABC... | ABC - P

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

označuje stav, kdy fyzická či právnická osoba není schopna plnit v řádném termínu své závazky v požadované výši a podobě.
nahoru