Pohledávky

ABC... | ABC - P

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

jsou specifickou složkou nehmotných aktiv účetní jednotky a představují právo na získání peněžité či nepeněžité úhrady za jimi provedený výkon (prodané zboží, výrobek, službu) pro jiný subjekt.
nahoru