Beneficient

ABC... | ABC - B

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

osoba fyzická či právnická, která je oprávněna čerpat akreditiv, v širším smyslu osoba, která má právo přijmou určité peněžité plnění.
nahoru