Statistická deflace

ABC... | ABC - S

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je postup, při kterém nominální hodnotu ukazatele přepočteme na reálnou hodnotu pomocí cenového indexu vyjadřujícího změnu cenové hladiny mezi dvěma srovnatelnými časovými úseky. V praxi se jedná o přepočet hodnoty ukazatele základního období do cen běžného období, kdy se cenovým indexem (deflátorem) násobí hodnota ukazatele v základním období.
nahoru