Stagflace

ABC... | ABC - S

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je spojení významových pojmů stagnace a inflace. Stagflace tedy představuje situaci, kdy dochází ke stagnaci reálného produktu a současně k růstu míry inflace. K stagflaci většinou dochází prostřednictvím negativních nabídkových šoků, které jsou zpravidla doprovázeny změnami v inflačních očekáváních (snížení produktivity výrobních faktorů, růst cen vstupů – surovin a energie, znehodnocení měnového kurzu, růst mzdových nákladů aj.).
nahoru