Stagnace

ABC... | ABC - S

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je negativní důsledek inflace. Při stagnaci příjmů dochází ke snižování reálných příjmů a tím i snižování životní úrovně, což vede ke zbrždění ekonom. růstu.
nahoru