Bilance majetková (rozvaha)

ABC... | ABC - B

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

představuje nejdůležitější účetní výkaz a východisko a cíl všech zobrazujících operací v účetnictví. Rovnováha bilance je myšlena jako rovnost podnikového majetku, aktiv a zdrojů financování pro tento majetek, podnikových závazků (cizích zdrojů), pasiv. Tato rovnost musí existovat v podniku neustále, proto se všechny účetní operace projevují jako změny stavu aktiv a pasiv.
nahoru