Bilateralita

ABC... | ABC - B

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

dvoustrannost obchodních a platebních vztahů. Opakem je mnohostrannost (multilateralita).
nahoru