Bonita

ABC... | ABC - B

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

schopnost řádně plnit závazky, vztahuje se obvykle k firmám a vyjadřuje jejich obchodní pověst. Zahrnuje solventnost a úroveň podnikatelských aktivit daného subjektu. Ověřování bonity klienta je důležité pro omezení rizikovosti obchodních a finančních transakcí.
nahoru