Akreditiv

ABC... | ABC - A

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

platební a zajišťovací prostředek spočívající v tom, že banka se zavazuje příkazci na jeho žádost a na jeho účet poskytnout třetí osobě určité, zpravidla peněžní plnění, pokud oprávněný splní v určité době stanovené podmínky. V obchodních stycích je nejčastěji používán akreditiv dokumentární, u kterého je plnění banky vázáno na předložení dokumentů uvedených v akreditivní listině.
nahoru