Cash Flow

ABC... | ABC - C

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

v českém překladu peněžní tok (cash – peníze, flow – tok). Cash flow je rozdíl příjmů a výdajů v podniku. Má zásadní význam pro řízení likvidity.
nahoru