Cena

ABC... | ABC - C

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je v penězích vyjádřená směnná hodnota určitého zboží či výrobku. V praxi se cena vytváří na trzích na základě střebávání nabídky a poptávky, je tedy „platbou za kvalitu, jak ji určuje trh“.
Cenám přísluší v tržní ekonomice plnění řady funkcí. V rámci koordinační funkce umožňují ceny vzájemně sladit výrobní plány na straně nabídky s požadavky kupujících. Signální funkce umožňuje upozornit na nedostatek určitého výrobku na trhu. Rozdělovací funkce ceny vede k tomu, že při nedostatečné nabídce dochází k růstu cen. V rámci své vytěsňovací funkce působí cena na odchod z trhu těch subjektů, které nejsou schopny se z nákladových důvodů „vejít“ do ceny.
Ceny se zpravidla tvoří na základě:
  1. nákladů, kdy cenu vytvoříme připočtením ziskové přirážky k nákladům
  2. poptávky, kdy se za základ ceny bere zákazníkem vnímaná (akceptovaná) hodnota výrobku
  3. cen konkurence

dumpingova c. , historická c., c. kapitálu , kilogramová c. , cena pořízení, pořizovací c., reprodukční c., smluvní c., světová c., tržní c., vnitropodniková c., kupní c.
nahoru