Cena dumpingová

ABC... | ABC - C

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je pojem používaný v mezinárodním obchodu. Je charakteristická cenovou politikou vývozce, která je zaměřena na získání zahraničního trhu cenovým podbízením. Za cenu dumpingovou se považuje taková vývozní cena, která je podstatně nižší než cena, za kterou výrobce prodává obdobný výrobek v běžném obchodu na domácím trhu.
nahoru