Cena historická

ABC... | ABC - C

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

má atribut objektivnosti a doložitelnosti, na druhé straně může být její použití spojeno s nereálnými hodnotovými údaji, zejména v bilanci. V účetní teorii historickou cenou rozumíme pořízení majetku nebo získání finančního zdroje, který byl spojen s jeho prvotním pořízením a je o něm prvně účtováno.
nahoru