Cena kilogramová

ABC... | ABC - C

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

ve vývozu či dovozu vyjadřuje vztah mezi dosaženou cenou a hmotností obchodovatelného zboží. Udává se cenou 1 kilogramu určeného výrobku ve vývozu nebo dovozu. Charakterizuje materiálovou náročnost ve vztahu k celkové hodnotě a bývá použita jako ukazatel mezinárodní kvalitativní úrovně výrobku.
nahoru