Cena kupní

ABC... | ABC - C

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je významnou součástí obchodních závazkových vztahů. Ve smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím má být uvedena její výše nebo alespoň stanoven způsob jejího dodatečného určení. Pokud tomu tak není, může prodávající požadovat zaplacení kupní ceny, za kterou se obvykle stejné nebo srovnatelné zboží v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek prodávalo.
nahoru