Diskontní sazba

ABC... | ABC - D

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je sazba, kterou jsou diskontovány (přepočítávány) budoucí náklady a výnosy v důsledku časové preference na současnou hodnotu.
nahoru