Dluhy

ABC... | ABC - D

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

nebo-li cizí kapitál, jsou součástí pasiv (Bilance).Jedná se o budoucí finanční zátěž ekonomického subjektu. Dluhy rozdělujeme podle délky splatnosti na dlouhodobé (splatnost nad jeden rok) a krátkodobé (splatnost do jednoho roku).
nahoru