Dodací lhůta

ABC... | ABC - D

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

vymezuje dobu, kdy musí být zboží dodáno na místo, které bylo sjednáno v kupní smlouvě. Typy dodacích lhůt:
  1. dodací lhůta promptní – dodávka realizována v rozmezí 8 – 10 dnů
  2. přesně stanovená dodací lhůta – datum dodávky na přesný den
  3. dodací lhůta přibližná - ponechává volnost např. první dekáda v měsíci
  4. dodací lhůta podle události – např. ověření akreditivu
  5. dodací lhůta postupná – stanovení lhůt pro jednotlivé dílčí dodávky
  6. dodací lhůta na odvolávku – používá se u velkých objemů zboží a prodávající musí být připraven kdykoliv dodat požadované zboží
  7. fixní dodací lhůta – používá se u sezónního zboží. Nedodržení je považováno za hrubé porušení kupní smlouvy
nahoru