Dodavatelský úvěr

ABC... | ABC - D

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je forma úvěru na zboží. Úvěr je poskytnut dodavatelem zboží odběrateli ve formě odložené platby za dodané zboží na pozdější dobu. V některých případech je kryt směnkou, kterou dodavatel eskontuje u banky a tím se tento úvěr stává úvěrem eskontním.
nahoru