Externí zdroje financování

ABC... | ABC - E

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

umožňují rychlejší a rozsáhlejší tvorbu podnikového kapitálu při zakládání podniku a změny podnikového majetku. Trvalou formou externího financování jsou kmenové akcie. Dalšími formami externího financování jsou obligace, dlouhodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, dlouhodobé zálohy přijaté od odběratelů aj.
nahoru